TAHTACILAR DERNEĞİ OLAGAN GENEL KURULU

TAHTACILAR DERNEĞİ OLAGAN GENEL KURULU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.05.2020 tarihinde Saat 19:00 Halkkent mah. 95018 sok No:1/A Toroslar adresindeki Toroslar Cemevi salonunda yapılmasına Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.06.2020 tarihinde aynı adres ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

TAHTACILAR DERNEĞİ GENEL KURULU GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama
2- Divan kurulunun seçilmesi.
3- Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası.
4- Derneğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi.
5- Dilek ve Temenniler
6- Kapanış