TAHTACILAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

TAHTACILAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28.05.2016 Cumartesi günü saat 13:00 da Halkkent Mah. 95018 Sok. N0:1/A Toroslar Mersin adresinde bulunan Toroslar Cemevi salonunda yapılmasına, bu toplantıda tüzüğümüze  göre çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı adres ve saatte 04.06.2016 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  • Açılış, Yoklama, Saygı duruşu ve istiklal marşı
  • Divan kurulunun seçilmesi
  • Yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası.
  • Derneğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi.
  • Dilek ve temenniler.
  • Kapanış.

Tahtacılar Derneği Başkanı

Sami Akgün

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>